x

KİTAP TANITIM YAZILARI-ANSİKLOPEDİ MADDELERİ
Kitap Tanıtım Yazıları – Ansiklopedi Maddeleri

KİTAP TANITIM YAZILARI
 

1997

1. Necati DEMİR, “Azeri Edebiyatı Araştırmaları”, Türk Kültürü, S. 415, Yıl: XXXV, Kasım 1997, s. 700-703.

2001

2. Necati DEMİR, “Altay Destanı ‘Maaday Kara’ Üzerine”, Türk Yurdu, S. 169, Eylül 2001, s. 54-56.

 

ANSİKLOPEDİ MADDELERİ

a. Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü
1. Necati DEMİR, “Battal-nâme”, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, C. 1, Atatürk Kültür Merkezi yay., Ankara 2001, s. 357-359.
2. Necati DEMİR, “Battal Gâzi”, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, C. 1, Atatürk Kültür Merkezi yay., Ankara 2001, s. 356.
3. Necati DEMİR, “Dânişmend“, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, C. , Atatürk Kültür Merkezi yay., Ankara 2001, s.
4. Necati DEMİR, “Dânişmend-nâme“, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, C. , Atatürk Kültür Merkezi yay., Ankara 2001, s.

b. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi
5. Necati DEMİR, “Tıflî”, Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, C. 8, Atatürk Kültür Merkezi yay., Ankara 2007, s.269-270.
6. Necati DEMİR, “Fıtnat Hanım”, Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, C. 4, Atatürk Kültür Merkezi yay., Ankara 2004, s.78-79.
7. Necati DEMİR, “Sıtkı Can”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, C. 2, Atatürk Kültür Merkezi yay., Ankara 2003, s. ????
8. Necati DEMİR, “Bilâl Yücel”, Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, C. 8, Atatürk Kültür Merkezi yay., Ankara 2007, s. 675.
9. Necati DEMİR, “Bahaeddin Yediyıldız”, Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, C. 8, Atatürk Kültür Merkezi yay., Ankara 2007, s. 605-606.
10. Necati DEMİR, “Sıtkı Çebi”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, C. 3, Atatürk Kültür Merkezi yay., Ankara 2003, s.39.
11. Necati DEMİR, “Kemal Aksoy”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, C. 3, Atatürk Kültür Merkezi yay., Ankara 2003, s.?.
12. Necati DEMİR, “Mehmet Bilal Köyden“, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, C. 6, Atatürk Kültür Merkezi yay., Ankara 2006, s. 91.
13. Necati DEMİR, “Sabri Erdem“, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, C. 3, Atatürk Kültür Merkezi yay., Ankara 2003, s.364.
14. Necati DEMİR, “Nurten Çelebioğlu“, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, C. 3, Atatürk Kültür Merkezi yay., Ankara 2003, s. 45.
15. Necati DEMİR, “Abdullah Turan Uzunlar“, Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, C. 8, Atatürk Kültür Merkezi yay., Ankara 2007, s. 447.
16. Necati DEMİR, “Ahmet Yüksel Eroğlu“, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, C. 3, Atatürk Kültür Merkezi yay., Ankara 2003, s. 397.
17. Necati DEMİR, “Hasan Ferda Güley“, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, C. 4, Atatürk Kültür Merkezi yay., Ankara 2004, s. 248-249.
18. Necati DEMİR, “Muzaffer Günay“, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, C. 4, Atatürk Kültür Merkezi yay., Ankara 2004, s. 260.
19. Necati DEMİR, “Hayatî (Çağatay Şairi)“, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, C. 4, Atatürk Kültür Merkezi yay., Ankara 2004, s. 430-431.

c. Türkler Ansiklopedisi
20. Necati DEMİR, “Hacıemiroğulları Beyliği“, Türkler, C. 6, Yeni Türkiye yay., Ankara 2002, s 824-829.
21. Necati DEMİR, “Karadeniz’in Güneyinde Peçenekler“, Türkler, C. 2, Yeni Türkiye yay., Ankara 2002, s. 709-713.