x

Ulu Han Ata Bitiği

Ulu Han Ata Bitiği
Yazar: Prof. Dr. Necati Demir
Türklüğün ilk kitabı olarak nitelendirilen Ulu Han Ata Bitiği, Türk ırkına mensup ilk kişinin, Türklerin ilk babasının, ilk atasının, ilk Türk’ün yaradılışı destanıdır. Ayrıca ilk Türk kadınının, ilk Türk annesinin yaradılışının destanıdır….Devamı için tıklayınız.

Oğuz Kağan Destanı

Oğuz Kağan Destanı
Yazar: Prof. Dr. Necati Demir
Oğuz Kağan Destanı diğer adıyla Oğuz-name, gerçek “Türk Kimliği” kitabıdır. Günümüz yazarlarının bin bir kaynağa baş vurarak yazdığı bu tür çalışmalardan önce Oğuz-name, binlerce yıldan beri toparlana toparlana ve süzüle süzüle gelmiş; çeşitli yazarların katkısı ile olgunlaşmıştır. Eser tam anlamıyla bir Türk tarihi, Türk dili, Türk edebiyatı, Türk kültürü, Türk sosyolojisi, Türk siyasî tarihi, Türk hukuk tarihi, … kitabıdır…Devamı için tıklayınız.

Oğuz Kağan Töresi

Oğuz Kağan Töresi
Yazar: Prof. Dr. Necati Demir
Oğuz Kağan Töresi yani bu çalışma, Oğuz Kağan’ın farklı Oğuzname nüshalarında yer alan vasiyetleri, öğütleri, tavsiyeleri; Oğuz Kağan’ın söylediği düşünülen özlü sözler bir araya getirilerek oluşturulmuştur.Devamı için tıklayınız.

Saltık Gazi Destanı

Saltık Gazi Destanı
Yazar: Prof. Dr. Necati Demir
Büyük başarılar, büyük hayallerle başlar. Saltık Gazi Destanı, Türk milletinin cihan hâkimiyeti hayallerinin temel taşlarından birdir. Bu destan yazıldıktan çok kısa bir zaman sonra Osmanlı Devleti, batıda Viyana önlerine kadar giderek üç kıtaya hâkim bir duruma gelmiştir.
Saltık Gazi Destanı; Türk kahramanlığının, Türk adaletinin, Türk zekâsının destanıdır. Sinop’ta doğan Saltık Gazi, üç kıtaya bu ilimizden hükmetmiştir. Zaman zaman fetih kapısı Edirne’de oturmuş, fetihlerini bu ilimizden sürdürmüştür…Devamı için tıklayınız.

Oğuzname

Oğuzname
Yazar: Prof. Dr. Necati Demir
Oğuz-name: bütün Türklüğün kitabıdır. Oğuz Türklerinin eski destanlarını bir araya toplayan kitaba Oğuz-name, diğer adı ile Oğuz Kağan Destanı denmektedir. Oğuz-name, insanoğlunun yaratıldığı günden itibaren bütün Türklerin uzak tarihini, atalarını, nesillerini, toplum yapısını, özellikle devlet yapısını, dilini, hukukunu, geleneklerini ve yaşayış tarzını daha çok rivayetlere dayanarak anlatan eserdir. Dolayısıyla Oğuz-name, eserin girişi dikkate alındığında da bir Dünya Tarihi’dir. Genel olarak ele alındığında bütün Türlerin tarihidir…Devamı için tıklayınız.

Salihler Kaya Resimleri ve Yazıtları

Salihler Kaya Resimleri Yazıtları
Yazar: Prof. Dr. Necati Demir
Ankara ili Güdül ilçesi Salihler köyünde tahminen MS I-II yüzyıldan kalma kaya üstü resimler ve kitabeleri bulunmaktadır. Bu resimler ve kitabeler; Gök Tanrı inancı hayat tarzı ile yaşayan Peçenek veya Hun Türklerin eseri gibi görünmektedir.
Kaya üstü resim, figür, yazı ve damgalar (Rock Art /Petroglif), insanlığın eski çağlarda meydana getirdiği tarih, kültür ve sanat ürünleri olmalarından dolayı büyük önem taşımaktadır…Devamı için tıklayınız.

Türk Ninnileri

Türk Ninnileri
Yazar: Prof. Dr. Necati Demir-Fikriye Demir
“Türk Ninnileri” başlıklı çalışmada 26 yıl boyunca Türkiye’nin hemen her ilinden derlenerek oluşturulan “Türk Ninnileri Arşivi”mizden 2480 ninniye yer verilmiştir.
Türkçenin çok güzel ve sade kullanıldığı türlerden birisi de Türk annelerinin çocuklarına; ahenkle, ezgiyle, çoğunlukla da duygu yüklü olarak söylediği ninnilerdir.Devamı için tıklayınız.

Ebâ Müslim-nâme-1

Ebâ Müslim-nâme - 1
Yazar: Prof. Dr. Necati Demir
Destanların kültür tarihimizde çok önemli bir yeri vardır. Onlar; edebî bir tür olmakla birlikte, tarihin kırık dökük aynalarıdır. Konuları, çoğunlukla tarihî gerçeklere dayanmaktadır. Geçmiş zaman içerisinde yaşanmış olaylar ve yaşamış kahramanlar hakkındaki bilgileri, hiç değilse ana hatlarıyla, öğrenmemizi sağlamaktadırlar.
Ebâ Müslim-nâme, Türk Destanları içerisinde Müseyyeb-nâme’den sonraki ve Battal-nâme’nen önceki halkayı oluşturmaktadır.
Ebâ Müslim-nâme, Ebâ Müslim Horasanî’nin çevresinde gelişen olaylara dayanır. Onun çocukluk ve gençlik yıllarını, gösterdiği kahramanlıkları, yaşadığı dönemde geçen bazı olayları içerir. Özet olarak Hazret-i Ali ile Muaviye taraftarları arasındaki mücadeleleri ve Abbasîlerin zaferlerini anlatır…Devamı için tıklayınız.

Ebâ Müslim-nâme – 2

Ebâ Müslim-nâme - 2
Yazar: Prof. Dr. Necati Demir
Destanlar, olağanüstü olayların ifadesidir. Hareketsiz toplumların ve milletlerin destanları olmaz. Türkler, tarih boyunca çok geniş coğrafyalara yayıldıklarından, âdeta hareketin sembolü olmuşlardır. Anavatanlarında ve gittikleri yerlerin çoğunda, değişik unsurlara karşı mücadeleler etmek zorunda kalmışlardır. Bu mücadelelerin bir kısmı, destanlaşarak tarih boyunca milletin hafızasından silinmeyip ebedîleşmiştir.
Ebâ Müslim-nâme, Türk Destanları içerisinde Müseyyeb-nâme’den sonraki ve Battal-nâme’nen önceki halkayı oluşturmaktadır.
Ebâ Müslim-nâme, Ebâ Müslim Horasanî’nin çevresinde gelişen olaylara dayanır. Onun çocukluk ve gençlik yıllarını, gösterdiği kahramanlıkları, yaşadığı dönemde geçen bazı olayları içerir. Özet olarak Hazret-i Ali ile Muaviye taraftarları arasındaki mücadeleleri ve Abbasîlerin zaferlerini anlatır…Devamı için tıklayınız.

Sarı Saltık Gazi

Sarı Saltık Gazi
Yazar: Prof. Dr. Necati Demir
Saltıkname’den ve diğer kaynaklardan anlaşıldığına göre Sarı Saltık, XIII. yüzyılda yaşamış, Anadolu ve Rumeli’nin Türkler adına fethinde birinci derecede rol almış bir Türk kahramanıdır. O, Sinop’ta doğmuş, hayatta olduğu süre içerisinde üç kıtaya adaleti, doğruluğu ve aydınlığı bu ilimizden hareket ederek götürmüştür…Devamı için tıklayınız.

ZFWT

Hazret-i Ali Cenkleri

Hazret-i Ali Cenkleri
Yazar: Prof. Dr. Necati Demir
Hazret-i Ali Cenkleri, İslami Türk Destanları’nın ilkidir. Diğer İslamî Türk Destanları olan Müseyyeb-name, Ebu Müslim-name, Battal-name, Dânişmend-name ve Saltık-name’ye hem konu hem de üslûp bakımımdan kaynaklık etmiştir.
Eser; bu kadar önemli olmasına rağmen halk arasında okunan sıradan bir hikâye kitabı kabul edilmiş; edebiyat tarihlerinde lâyık olduğu yeri alamamış, destan tasnifi içerisine de konulmamıştır.
Hazret-i Ali Cenkleri, Hazret-i Peygamberin sağlığında, İslamiyetin yayıldığı dönemlerdeki mücadeleleri anlatmaktadır…Devamı için tıklayınız.

Hazret-i Ali Destanı

Hazret-i Ali Destanı
Yazar: Prof. Dr. Necati Demir
Hazret-i Ali Destanı, İslami Türk Destanları’nın ilkidir. Diğer İslamî Türk Destanları olan Müseyyeb Gazi Destanı, Ebu Müslim Destanı, Battal Gazi Destanı, Dânişmend Gazi Destanı ve Saltık Gazi Destanı’na hem konu hem de üslûp bakımımdan kaynaklık etmiştir.
Eser; bu kadar önemli olmasına rağmen halk arasında okunan sıradan bir hikâye kitabı kabul edilmiş; edebiyat tarihlerinde lâyık olduğu yeri alamamış, destan tasnifi içerisine de konulmamıştır.
Hazret-i Ali Destanı, Hazret-i Peygamberin sağlığında, İslamiyetin yayıldığı dönemlerdeki mücadeleleri anlatmaktadır.Devamı için tıklayınız.

Battal-Name

Danişment Gazi Destanı

Şiire Adanmış Bir Ömür-Ahmet Kaçar

Şiire Adanmış Bir Ömür-Ahmet Kaçar
Yazar: Prof. Dr. Necati Demir
Şiire Adanmış Bir Ömür-Ahmet Kaçar Türk sanat müziğinin söz babasıdır Ahmet Kaçar … “Unut Beni Kalbimdeki Hicranla Yalnız Kalayım”, “Anar Ömrümce Gönül”, “Ben Bir Hazan Sen Bir Bahar”, “Bilmez Kimse Sensiz Bu Ömrü”, “Aldanıp Gidiyorum Hayatın Akışına”, “Bana Hiç Kimse Değil Talihim Yar Olmadı”, “Hayal Dolu Bir Gençlik”, “Boş Gelin Odası” , … gibi pek çok parçanın yazarıdır Ahmet Kaçar. Şükrü Tunar, Fethi Karamahmudoğlu, Selahaddin İnal, … gibi ustalarca bestelenmiş pek çok şiirin şairidir…Devamı için tıklayınız.
 

Türkçe Sözcük Bilgisi

Türkçe Sözcük Bilgisi
Yazar: Prof. Dr. Necati Demir
Sözcük, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan dilin anlamlı en küçük parçasıdır.
Sözcük köklerini, sözcükleri, sözcük türlerini, ekler ile sözcüklerin yapı ve anlam ilişkisini, sözcükler ile sözcüklerin yapı ve anlam ilişkisini inceleyen dil bilgisi alanına sözcük bilgisi / kelime bilgisi denilmektedir.
Sözcük bilgisi, Türk Dil Bilgisi’nin bir bölümüdür….Devamı için tıklayınız.