x

Hazret-i Ali Destanı


Hazret-i Ali Destanı, İslami Türk Destanları’nın ilkidir. Diğer İslamî Türk Destanları olan Müseyyeb Gazi DestanıEbu Müslim DestanıBattal Gazi DestanıDânişmend Gazi Destanı ve Saltık Gazi Destanı‘na hem konu hem de üslûp bakımımdan kaynaklık etmiştir.

Eser; bu kadar önemli olmasına rağmen halk arasında okunan sıradan bir hikâye kitabı kabul edilmiş; edebiyat tarihlerinde lâyık olduğu yeri alamamış, destan tasnifi içerisine de konulmamıştır.

Hazret-i Ali Destanı, Hazret-i Peygamberin sağlığında, İslamiyetin yayıldığı dönemlerdeki mücadeleleri anlatmaktadır.

Eserde, Hazret-i Ali’nin yiğitliği ve âlimli ön plandadır. İslamiyet’in Arabistan ve çevresinde, İran ile Türkistan’da yayılması, ilgi çekici bir üslûpla anlatılmıştır. Hazret-i Peygamber ile İslamiyetin yayılmasında emeği olan Hazret-i AliHazret-i ÖmerHazret-i Ebu BekirHazret-i OsmanHazret-i AyşeHazret-i FatmaHazret-i HasanHazret-i HüseyinMuhammed Hanife ve diğer sahabeler; destanın şahıs kadrosu içerisinde yer almaktadır.

Hazret-i Ali Destanı, muhtemelen, Anadolu’da yazılan ilk Türkçe eserlerden biri, belki de ilkidir. 13 veya 14. yüzyılda kaleme alındığı tahmin edil-mektedir. Halk arasında, yüzyıllar boyunca en fazla okunan eserlerin başında yer aldığı için, belki de binlerce nüshası olmuştur. Fakat günümüze, Osmanlı Dönemi’nde yazılan nüshaları ulaşabilmiştir.

Elinizdeki bu eser, Hazret-i Ali Destanı‘nın Türkiye Türkçesine aktarılmış metnini içermektedir.