x

Oğuz Kağan Töresi

Oğuz Kağan Töresi yani bu çalışma, Oğuz Kağan’ın farklı Oğuzname nüshalarında yer alan vasiyetleri, öğütleri, tavsiyeleri; Oğuz Kağan’ın söylediği düşünülen özlü sözler bir araya getirilerek oluşturulmuştur.

Aslında bu vasiyetler, öğütler, tavsiyeler; Oğuz Kağan’ın söylediği düşünülen özlü sözler Türk toplumunun binlerce yıllık –yazılı olmayan- anayasası gibidir. Bir araya getirilen bu sözlerin pek çoğu hâlâ Türk toplumunun her kesiminde canlılığını sürdürmektedir. Bu çalışma ile tecrübelere dayalı olarak yapılması ve yapılmaması gereken ne varsa Türk toplumuna sunulmaktadır.