x

Salihler Kaya Resimleri Yazıtları

Ankara ili Güdül ilçesi Salihler köyünde tahminen MS I-II yüzyıldan kalma kaya üstü resimler ve kitabeleri bulunmaktadır. Bu resimler ve kitabeler; Gök Tanrı inancı hayat tarzı ile yaşayan Peçenek veya Hun Türklerin eseri gibi görünmektedir.
Kaya üstü resim, figür, yazı ve damgalar (Rock Art /Petroglif), insanlığın eski çağlarda meydana getirdiği tarih, kültür ve sanat ürünleri olmalarından dolayı büyük önem taşımaktadır. Onlar; eski devirlerin yazısı, iletişim aracı ve eski devirlerden günümüze gönderilen mektuplardır. İnsanlık tarihinin sosyal ve kültürel pek çok özelliği ile kökleri bu kaya üstü resim, figür, damga ve yazılarda bulunmaktadır. Eski insanların inanç ve yaşayış tarzları, sosyal ve kültürel faaliyetleri, evreni algılama biçimlerini günümüze ulaştıran önemli kaynaklardır. Bunların doğru okunması ve tahlil edilmesi durumunda insanlık tarihinin açıklanamayan, gizli kalan yönleri su yüzüne çıkacak, dünya tarihi ve medeniyeti yeniden yazılacaktır.
Kaya üstü resim, figür, damga ve yazılar konusunda hemen her ülkede bilimsel çalışmalar yapılmakta, UNESCO tarafından “Dünya Kültür Mirası” olarak belirlenmektedir. Uygun olan bölgeler de turizm alanı olarak düzenlenmekte ve bütün dünya insanlarının ziyaretine sunulmaktadır.
Kaya üstü resim, figür, damga ve yazılar (Rock Art /Petroglif) açısından Türkiye’nin zengin bir kültür mirasına sahip olduğu rahatlıkla söylenebilir. Ordu-Mesudiye ilçesi Esatlı köyü, Erzincan-Kemaliye ilçesi Dilli Vadisi, Aydın-Söke Beşparmak Dağları, Erzurum-Karayazı ilçesi Cunni Mağarası, Kars-Kağızman ilçesi Geyiklitepe, Ankara-Güdül Salihler köyü, … bunlardan sadece bazılarıdır. Bu zenginliğe rağmen Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde bulunan Kaya üstü resim, yazı, figür ve damga alanları konusunda yapılan bilimsel çalışmaların sayısı çok değildir.
UNESCO, dünya üzerinde kaya üzeri resim ve yazı (Rock Art/Petroglif) bulunan yaklaşık 80 alanı “Dünya Kültür Mirası” olarak belirlemiş ve koruma programına almıştır. Ancak şimdiye kadar Türkiye’den herhangi bir alan “Dünya Kültür Mirası” programına alınmamış değildir.
Biz, Güdül Salihler köyü kaya resimleri ve kitabelerini 2004yıında tespit etmiştik. Uzun süreli bir çalışma ile detaylı bir şekilde incelemeye ve araştırmaya çalıştık. Çalışmalarımızı da TÜRKÇEİNGİLİZCEALMANCAFRANSIZCAARAPÇAolmak üzere beş dilde kitaplaştırdık.