x

Sarı Saltık Gazi

Saltıkname’den ve diğer kaynaklardan anlaşıldığına göre Sarı Saltık, XIII. yüzyılda yaşamış, Anadolu ve Rumeli’nin Türkler adına fethinde birinci derecede rol almış bir Türk kahramanıdır. O, Sinop’ta doğmuş, hayatta olduğu süre içerisinde üç kıtaya adaleti, doğruluğu ve aydınlığı bu ilimizden hareket ederek götürmüştür.
Hayatının daha sonraki yıllarında Edirne’ye taşınmış, burayı “gaziler ocağı” ve “fetih kapısı” durumuna getirmiştir. Sarı Saltık’ın faaliyet alanı, yukarıda da bahsedildiği gibi Anadolu’dan başlar. Daha sonra haksızlık, kanunsuzluk, zulüm ve kötülüklerin bulunduğu bütün yeryüzüne uzar. Yani Sarı Saltık, nerede kötülük, kanunsuzluk ve zulüm varsa düzeltmek için oradadır.
Bu eser hazırlanırken Saltık Gazi ile ilgili ulaşabildiğimiz bütün kaynaklar taranmıştır.
Çalışmamız, beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Saltık Gazi ile ilgili kaynaklar gözden geçirilmiş ve değerlendirilmiştir. İkinci bölümde Saltık Gazi’nin tarihî kişiliği ve hayatı hakkında bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde Saltık Gazi’nin destanî kişiliği değerlendirilmeye çalışılmıştır. Dördüncü bölümde Saltık Gazi’nin Türkiye’deki ve yurt dışındaki türbe, mezar ve makamları tanıtılmıştır. Beşinci bölümde Saltık Gazi’ye ait olan veya onun adı ile açılan zaviyeler/tekkeler hakkında bilgi verilmiştir.