x

Ana dili öğretmeni yetiştirme programlarının yapısını incelemek ve Türkoloji bölümleriyle iş birliği kurmak için 4-9 Şubat 2013 tarihleri arasında Almanya ve Fransa’daki bazı üniversiteleri ziyaret edilmiştir.

Ludwig-Maximilians Üniversitesi (Münih-Almanya)

1472 yılında kurulan bu yükseköğretim kurumu, 65.000 civarındaki öğrenci sayısı ile Almanya’nın en büyük üniversitesidir. Doksanın üzerindeki lisans programının yanı sıra; yüksek lisans ve doktora düzeyindeki program seçenekleriyle öğrencilerin sıkça tercih ettikleri bir üniversitedir. Üniversiteler arası akademik karşılaştırma tablolarında Almanya’nın en iyi üniversitesi olarak gösterilmektedir. Üniversitenin akademik birimleri tek bir kampüste toplanmamış, Münih şehrinin değişik bölgelerine dağılmıştır. Gezimiz kapsamında gerek incelemelerde bulunmak, gerekse veri toplamak maksadıyla Rektörlük, Öğretmen Eğitimi Merkezi, Ortadoğu Enstitüsü, Dil ve Edebiyat Fakültesi ve Seminer Merkezi gibi çeşitli birimler ziyaret edilmiştir.

Ludwig Maximilians Üniversitesi’ndeki anadili öğretmeni yetiştirme sistemi ile ilgili bilgiler, sözü edilen üniversiteye bağlı bir birim olan Öğretmen Eğitimi Merkezi’ne 4 Şubat 2013 tarihinde gerçekleştirilen ziyarete elde edilmiştir. Başta ilgili belge ve dokümanların toplanmasında yardımlarını esirgemeyen Bayan Isabel Frenzel olmak üzere tüm departman çalışanlarına teşekkür ederiz.

5 Şubat 2013 tarihinde Ludwig Maximilians Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü’ne yapılan ziyarette Öğretim Üyesi Vefa Akseki, gerek Türkoloji çalışmaları gerekse kendisinin uzmanlık alanlarından birisi olan Almanca öğretmeni yetiştirme ile ilgili önemli bilgileri bizlerle paylaşmıştır. Ayrıca Prof. Dr. Necati Demir ile Dr. Vefa Akseki Türkoloji alanında yapılabilecek ortak çalışmalarla ilgili olarak görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

Strasbourg Üniversitesi (Strasbourg-Fransa)

Kuzeydoğu Fransa’daki Alsace bölgesinin en büyük şehri olan Strasbourg’da kurulmuş köklü bir üniversitedir. 1631 yılında hizmet vermeye başlayan üniversite, dört asra yakın geçmişiyle ülkenin en iyi ve saygın üniversiteleri arasında kabul edilmektedir. Günümüzde üniversitenin toplam öğrenci sayısı 50.000’in üzerindedir.

Üniversitenin yüzyıllardır süre gelen eğitim-öğretim faaliyetleri sürecinde, dünya çapında tanınan pek çok isim öğretim elemanı ya da öğrenci olarak üniversitede yer almışlardır. Bunlar arasında Alman edebiyatçı Johann Wolfgang Goethe; Fransız mikrobiyolog ve kimyager Louis Pasteur; Avrupa Birliği’nin kurulması fikrinin öncülerinden Fransız siyasetçi Robert Schuman ile matbaanın mucidi Beno Gutenberg gibi isimler yer almaktadır.

Üniversitede ana dili öğretmenleri yetiştirme programlarının incelenmesi amacıyla 6-7 Şubat 2013 tarihlerinden Strasbourg Üniversitesi Alsace Öğretmen Yetiştirme Enstitüsü’ne ziyarette bulunulmuştur. Bu ziyaretlerde yüksek lisans düzeyinde eğitim veren enstitünün genel işleyişi hakkında bilgiler toplanmış, anadili öğretmenlerinin yetiştirilmesiyle ilgili belge ve dokümanlar edinilmiştir. Ayrıca enstitü direktöründen alınan izin ile Fransızca öğretmeni adaylarının katılımıyla gerçekleştirilen bir ders süreci de izlenmiştir.

Fransa’daki öğretmen eğitimi sürecinin çift basamaklı bir sistemden (lisans + yüksek lisans)oluşması nedeniyle, Fransızca öğretmeni adaylarının lisans düzeyinde aldıkları eğitimin de incelenmesi planlanmıştır. Bu nedenden ötürü Strasbourg Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Cippe Clermont ile uzun bir görüşme yapılmıştır. Bay Clermont ana dili öğretmen adaylarının lisans düzeyinde aldıkları eğitimle ilgili bilgiler vermiş ve konuyla ilgili olan belge ve dokümanlara ulaşılması hususunda özverili yardımlarda bulunmuştur. Kendisine göstermiş olduğu ilgi ve alakadan ötürü teşekkür ederiz.

8 Şubat 2013 tarihinde Strasbourg Üniversitesi Türkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Stephane de Tapia ile bir araya gelen Prof. Dr. Necati Demir, bölümler arası ortaklık ile ilgili son derece verimli geçen bir görüşme gerçekleştirmiştir.

Ana dili öğretmeni yetiştirme sistemleri ve Türkoloji bölümleri ile işbirliği araştırmalarımız ileriki zamanlarda devam edecektir.