x

Türk Kalkınma ve İşbirliği Ajansının desteği ile Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği tarafından 9-11 Kasım 2012’de Romanya’nın Köstence ilinde düzenlenen I. Sarı Saltık Buluşması başarı ile gerçekleştirilmiştir.

I. Sarı Saltık Buluşması’na Türkiye, Arnavutluk, Bulgaristan, Almanya, Hollanda, Makedonya’dan yaklaşık 120 bilimadamı, kanaat önderi, inanç önderi, dernek ve vakıf yöneticisi, dergi yöneticisi, bilim kurulu üyesi katılmıştır.

I. Sarı Saltık Buluşması’na katılanlar arasında Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği başkanı Musa Serdar Çelebi, Makedonya Parlemantosu Milletvekili Erdoğan Saraç, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Necati Demir, Prof. Dr. Alemdar Yalçın, Doç. Dr. Gıyasettin Aytaş, Bilecik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Azmi Özcan, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Onat, İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Dönmez de bulunmaktaydı.

9 Kasım 2012’de açılış programı yapılmış, çeşitli ülkelerden gelen inanç önderleri buluşmanın önemi hakkında bilgiler vermişlerdir.

10 Kasım 2012’de ise program Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümünde anılması, saygı duruşu ile açılmıştır. Arkasından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bütün gazi ve şehitlerin ruhuna topluca Fatiha okunmuştur. Daha sonra Saltık Gazi ile ilgili bildiriler sunulmuştur. Programda; Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Necati Demir, Saltıkname’ye Göre Sarı Saltık, Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Alemdar Yalçın, Horasan Erenleri İçinde Sarı Saltuk’un Yeri ve Önemi, Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Gıyasettin Aytaş, “Sarı Saltık’ın Anadolu ve Balkan Coğrafyasındaki İzleri, başlıklı bildirilerini sunmuşlardır.

Oturum başkanlıkları ise Bilecik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Azmi Özcan ile Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Onat tarafından yapılmıştır.

10 Kasım 2012’de öğleden sonra Sarı Saltık Gazi’nin Babadağı’ndaki türbesine toplu bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Saltık Gazi’nin Türbesi 2010’da TİKA desteği ile onarılmış Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı R. Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılmıştır.

I. Sarı Saltık Buluşması, 11 Kasım 2012’de Kapanış oturumu ile sona ermiştir. Daha sonra Romaya’nın başkenti Bükreş’e hareket edilmiştir.