x

PROJELER
Projeler

 

1. Necati DEMİR, “Yaşayan Halk Kültürü“, Türk Tarih Kurumu, 1994-1996. (Proje bitirilmiş, çalışma Türk Tarih Kurumunda yayımlanmıştır: Necati DEMİR, Ordu Tarihinin Kaynakları IX, Türk Tarih Kurumu yay., Ankara 2006, 328 s.).
2. Necati DEMİR, “Tokat İli ve Yöresi Ağız Araştırmaları“, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Eğt. 5’ nolu proje. (Proje bitirilmiş, çalışma yayımlanmıştır: I. Baskı: Necati DEMİR, Tokat İli ve Yöresi Ağızları, Ankara 2005, 456 s; II. Baskı: Necati DEMİR, Tokat İli ve Yöresi Ağızları, Gazi Kitabeyi yay., Ankara 2007, 456 s.).